Vrijednosna karta

Vrijednosne karte su dostupne po cijeni od: a) vrijednost parkiranja 200,00 HRK + 30,00 HRK za izradu karte = cijena karte 230,00 HRK; b) vrijednost parkiranja 500,00 HRK + 0,00 HRK za izradu karte = cijena karte 500,00 HRK te c) vrijednost parkiranja 1.050,00 HRK + 00,00 HRK za izradu karte = cijena karte 1.000,00 HRK. Vrijednosne karte možete kupiti na blagajni garaže, i to plaćanjem u gotovini ili putem računa uz prethodnu ponudu. Potrebno je obratiti pozornost na rok važenja koji vrijedi od datuma kupnje. Rezervacija parkirnog mjesta nije moguća.